Polityka prywatności

Jeśli prowadzisz sklep internetowy, czy też stronę internetową, powinieneś poinformować swoich odbiorców jaką prowadzisz politykę prywatności, czyli jak (i czy w ogóle) przetwarzasz, lub gromadzisz różne dane: te, które użytkownicy podają samodzielnie, ale także te automatycznie zbierane przez serwer .

Jak podaje Wikipedia:

Polityka prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Czym jest polityka prywatności?

polityka prywatności

Jest to bardzo istotny dokument, a jego brak może świadczyć o niskim profesjonalizmie firmy, która jest właścicielem serwisu internetowego. W polityce prywatności powinny być zawarte wszelkie zasady dot. wykorzystywania, oraz zabezpieczania danych osobowych i innych danych użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową.

W ramach polityki prywatności informuje się także użytkowników o sposobie wykorzystywania tzw. plików cookies. Informacja o zbieraniu danych poprzez pliki cookies jest obowiązkowa (reguluje to dyrektywa Unii Europejskiej).

W polityce prywatności powinny pojawić się informacje o:

  • danych zbieranych od użytkowników (automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas rejestracji);
  • sposobie wykorzystywania danych, oraz czy są one przekazywane innym podmiotom;
  • sposobie kontaktowania się właściciela serwisu z użytkownikiem;
  • sposobie dokonania zmian w danych osobowych użytkownika;
  • sposobie zabezpieczenia przetwarzanych danych użytkowników.

Jeśli jeszcze nie posiadasz na swojej stronie polityki prywarności to najwyższy czas to zmienić. Funkcjonuj zgodnie z prawem i poinformuj wszystkich odwiedzających swoją stronę o aspektach dotyczących polityki prywatności.

Back to top