Polityka bezpieczeństwa przetwarzanych danych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (ich gromadzenia i przetwarzania) to dokument, który powinien znaleźć się w każdej firmie, która działa w internecie i przetwarza dane osobowe odbiorców swojej strony internetowej (sklepu internetowego). Dokument ten reguluje wszelkie procedury dotyczące przetwarzania i gromadzenia danych osobowych.

Kto powinien wdrożyć politykę bezpieczeństwa danych osobowych?

polityka bezpieczeństwa danych osobowychKażda firma, która gromadzi dane osobowe (posiada zbiór danych), powinna zgłosić zbiór danych osobowych do GIODO, ale także opracować politykę bezpieczeństwa, która będzie określać jak chronić przetwarzane i gromadzone dane osobowe. Wytyczne co do tego co powinien zawierać dokument polityki bezpieczeństwa danych osobowych określa GIODO.

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uchroni Cię przed konsekwencjami w przypadku kontroli Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Każdy, kto przetwarza i gromadzi dane osobowe musi zapewnić bezpieczeństwo tych procesów, tak by dane były chronione i nie dostały się w niepowołane ręce.

Nie wiesz jak opracować politykę bezpieczeństwa danych osobowych?

Opracowanie i wdrożenie polityki ochrony przetwarzanych danych osobowych nie jest proste. Nie można w tym przypadku korzystać ze „wzorów”, czy szablonów, ponieważ poprawna polityka bezpieczeństwa musi brać pod uwagę indywidualne uwarunkowania panujące w firmie, w której jest wdrażana. Podczas opracowywania polityki bezpieczeństwa danych osobowych należy rozpatrzyć takie aspekty jak ilość zatrudnionych osób, rodzaj wykorzystywanych w firmie systemów teleinformatycznych oraz urządzeń, a także inne uwarunkowania.

Skorzystaj z naszej oferty opracowania indywidualnej polityki bezpieczeństwa dla Twojej firmy.

Back to top